Ogłoszenie wyników konkursu na usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania i walidacji patentów

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez VoicePIN.com Sp. z o.o. informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania ochrony patentowej na wynalazek „System i metoda wykrywania ataków metodą znaczników akustycznych w biometrii głosowej” zgodnie z załącznikiem: Baza konkurencyjności – Usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania ochrony patentowej na wynalazek „System i metoda wykrywania ataków metodą znaczników akustycznych w biometrii głosowej”_.pdf wybrana została oferta Kancelarii Rzeczników Patentowych J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez VoicePIN.com Sp. z o.o. informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania i walidacji patentu „Metoda i sposób realizacji systemu biometrii głosowo-sensorycznej”, zgodnie z załącznikiem: Baza konkurencyjności – Usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania i walidacji patentu „Metoda i sposób realizacji systemu biometrii głosowo-sensorycznej”_.pdf wybrana została oferta Kancelarii Rzeczników Patentowych J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez VoicePIN.com Sp. z o.o. informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania i walidacji patentu „Metoda i sposób realizacji systemu biometrii głosowo-sensorycznej”, zgodnie z załącznikiem: Baza konkurencyjności – Usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania i walidacji patentu „Metoda i sposób realizacji systemu biometrii głosowo-sensorycznej”_.pdf wybrana została oferta Kancelarii Rzeczników Patentowych J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

 

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 – Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej,
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na :
Usługi zawodowego rzecznika w zakresie uzyskania i walidacji patentu:

Zapytanie ofertowe Watermark

Zapytanie ofertowe Sensory

Zapytanie ofertowe Lexmatch

Zapytanie opublikowane zostało  także w portalu
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

Odpowiedzi na zapytania proszę przedstawić na właściwym załączonym
formularzu ofertowym.

Formularz_oferty